Thành tựu

Kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương
Bằng khen Thắng Lợi
Bằng khen Thắng Lợi
Bằng khen Hòa Phát
Bằng khen Hòa Phát
Top 100 thương hiệu danh tiếng
Top 100 thương hiệu danh tiếng
Chứng nhận chất lượng cao 2020
Chứng nhận chất lượng cao 2020