Quy định chung

  • Website www.vesithangloi.vn do Công Ty Vệ Vệ Sĩ Thắng Lợi thiết kế và vận hành.
  • Đối tượng phục vụ của Công Ty là tất cả Khách Hàng trên toàn quốc có nhu cầu tham khảo các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bảo vệ an ninh, vệ sĩ chuyên nghiệp, bảo vệ chất lượng cao, vận hành và khai thác bãi giữ xe, … 
  • Sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại Website www.vesithangloi.vn luôn tuân thủ theo quy định của Pháp Luật. Công Ty chúng tôi không bán và cung cấp các sản phẩm dịch vụ vi phạm đến quy định của nhà nước trong lĩnh vực Internet.
  • Công Ty chúng tôi luôn được thực hiện công khai minh bạch, luôn đảm bảo mang đến cho Khách Hàng những sản phẩm chất lượng cao, ổn định, và mang lại giá trị thực một cách cao nhất.
  • Bên cung cấp dịch vụ là Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi. Bên sử dụng là công dân Việt Nam trên toàn quốc. Người mua có thể tham khảo sản phẩm và dịch vụ trên Website www.vesithangloi.vn để hiểu biết hơn về sản phẩm và chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất. Sau đó liên hệ Công Ty qua hình thức Điện Thoại, Email, Chat, … hoặc đến trực tiếp văn phòng Công Ty để được tư vấn và thực hiện giao dịch mua hàng. Nội dung quy trình này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Khách Hàng khi tham khảo và giao dịch thông qua Website www.vesithangloi.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm Pháp Lý của mình đối với Luật Pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy trình này.