Tuyển dụng

9,500,000
Tân Uyên, Bình Dương
Nhân viên an ninh
25,000đ/ giờ
KCN Vsip 2, Bình Dương
Nhân viên bảo vệ
275.000/8 tiếng
KCN Long Hậu, Long An
Lao động phổ thông
Thỏa Thuận
KCN Đồng Xoài, Bình Phước
Phiên dịch tiếng Trung
5,500,000
KCN Vsip 2, Bình Dương
Nhân viên bảo vệ
9,500,000
TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo vệ
5,760,000
KCN Long Khánh, Đồng Nai
Nhân viên bảo vệ
5,500,000
KCN Đồng Xoài, Bình Phước
Nhân viên bảo vệ
messenger
Zalo
Map